Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

2013


<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «ΚΡΗΠΙΣ» </B> [857]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ<BR><span style="COLOR: #0767B3"> 27 Δεκ 2013</span>
Το ΙΝΕΒ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 10-01-2014
EKETA / ΙΝΕΒ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «Compact Multifuel - Energy To Hydrogen converter [COMETHY]»</b> [81Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[23 Δεκ 2013]</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 08-01-2014
[EKETA / ΙΔΕΠ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «ΚΡΗΠΙΣ» </B> [856]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ<BR><span style="COLOR: #0767B3"> 23 Δεκ 2013</span>
Το ΙΝΕΒ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 08-01-2014
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «STAMINA» </B> [ΙΠΤΗΛ-273] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">17 Δεκ 2013</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 04-01-2014
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Ε Διακρατικής Συνεργασίας “RSMEs” & συγκεκριμένα του υποέργου «SAFEHPOWER»</B> [64/2013]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ<BR><span style="COLOR: #0767B3">16 Δεκ 2013</span>
Το ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 02-01-2014
EKETA / ΙΕΤΕΘ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Ε Διακρατικής Συνεργασίας “RSMEs” & συγκεκριμένα του υποέργου «SAFEHPOWER»</B> [65/2013]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ<BR><span style="COLOR: #0767B3">16 Δεκ 2013</span>
Το ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 02-01-2014
EKETA / ΙΕΤΕΘ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Ε «VIBRATION»</B> [66/2013]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ<BR><span style="COLOR: #0767B3">16 Δεκ 2013</span>
Το ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 02-01-2014
EKETA / ΙΕΤΕΘ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Ε Διακρατικής Συνεργασίας “RSMEs” & συγκεκριμένα του υποέργου «CLEANSHIP»</B> [63/2013]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ<BR><span style="COLOR: #0767B3">16 Δεκ 2013</span>
Το ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 02-01-2014
EKETA / ΙΕΤΕΘ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «ΚΡΗΠΙΣ» </B> [8237]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ<BR><span style="COLOR: #0767B3"> 13 Δεκ 2013</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 03-01-2014
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «ASYSTENI»</B> [2929-79Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ<BR><span style="COLOR: #0767B3"> 11 Δεκ 2013</span>
Το ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 27-12-2013
EKETA / ΙΔΕΠ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «Enhancing The Outreach and Effectiveness of the EURAXESS Network Partners. (EURAXESS TOP II)»</B> [ΚΔ-ΥΥΟΠ-2]<br> @ ΕΚΕΤΑ <BR><span style="COLOR: #0767B3"> 10 Δεκ 2013</span>
Το ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 27-12-2013
EKETA
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «ForgetIT: Concise Preservation by combining Managed Forgetting and Contextualized Remembering» </B> [ΙΠΤΗΛ-272] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">06 Δεκ 2013</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 27-12-2013
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «LinkedTV: Television Linked To The Web» </B> [ΙΠΤΗΛ-271] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">06 Δεκ 2013</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 27-12-2013
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «LinkedTV: Television Linked To The Web» </B> [ΙΠΤΗΛ-270] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">06 Δεκ 2013</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 27-12-2013
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «ΚΡΗΠΙΣ»</B> [78Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ<BR><span style="COLOR: #0767B3"> 05 Δεκ 2013</span>
Το ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 23-12-2013
EKETA / ΙΔΕΠ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «NoTremor: Virtual, Physiological and Computational Neuromuscular Models for the Predictive Treatment of Parkinson’s Disease» </B> [ΙΠΤΗΛ-269] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">03 Δεκ 2013</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 20-12-2013
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «Dem@Care-288199» </B> [ΙΠΤΗΛ-268] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">03 Δεκ 2013</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 20-12-2013
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «SocialSensor-287975» </B> [ΙΠΤΗΛ-267] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">02 Δεκ 2013</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 20-12-2013
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «CUBRIK: Human-enhanced time-aware multimedia search» </B> [ΙΠΤΗΛ-266] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">02 Δεκ 2013</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 20-12-2013
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «Διαχείριση Πόρων για Αυτό-συντονιζόμενα Αυτόνομα Ασύρματα Δίκτυα - RECITAL» </B> [8156]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ<BR><span style="COLOR: #0767B3"> 03 Δεκ 2013</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 19-12-2013
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «Διαχείριση Πόρων για Αυτό-συντονιζόμενα Αυτόνομα Ασύρματα Δίκτυα - RECITAL» </B> [8157]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ<BR><span style="COLOR: #0767B3"> 03 Δεκ 2013</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 19-12-2013
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «Διαχείριση Πόρων για Αυτό-συντονιζόμενα Αυτόνομα Ασύρματα Δίκτυα - RECITAL» </B> [8158]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ<BR><span style="COLOR: #0767B3"> 03 Δεκ 2013</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 19-12-2013
EKETA / ΙΠΤΗΛ

1 - 24 / 268