Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «eDREAM» - «enabling new Demand REsponse Advanced, Market oriented and secure technologies, solutions and business models»
[ΙΠΤΗΛ-21088] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
13 Νοε 2019


Θέρμη, Νοέμβριος 13, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

21088

Αρ. πρωτ. 21088/ 13-11-2019
ΑΔΑ:  682Ρ469ΗΡ8-Ξ2Φ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Υπεύθυνος για την τεχνική παρακολούθηση και υλοποίηση του έργου, σχεδίαση και ανάπτυξη αλγορίθμων βελτιστοποίησης και οπτικής αναλυτικής που αφορούν στην ευφυή διαχείριση συστημάτων αυτόματης ανταπόκρισης στη ζήτηση ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων για τους φορείς συνάθροισης ενέργειας.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με  την τεχνική παρακολούθηση του έργου με στόχο την επιτυχή επίτευξη των στόχων του έργου και την παράδοση των αντίστοιχων τελικών παραδοτέων. Πιο συγκεκριμένα, θα είναι υπεύθυνος για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που θα προσφέρουν οι φορείς συγκέντρωσης ενέργειας (aggregators) στους διαχειριστές διανομής δικτύου (DSOs), μέσω κατηγοριοποίησης των πελατών-παραγωγών με τη χρήση τεχνικών ανάλυσης μεγάλων δεδομένων και οπτικής αναλυτικής.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να παρακολουθεί τεχνικά όλες τις φάσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης των απαιτούμενων τεχνικών εργαλείων και ενεργειακών συστημάτων και να παρέχει τεχνογνωσία και υποστήριξη των δύο πιλοτικών εφαρμογών του έργου. Για το λόγο αυτό, ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση σε θέματα ενεργειακών συστημάτων και σε συστήματα προσφοράς και ζήτησης στην αγορά ενέργειας.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 29-11-2019 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2311 257750 ή στο email: djoannid@iti.gr (κ. Ιωαννίδης Δημοσθένης).