Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού σύμβασης ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Καινοτόμες εφοδιαστικές αλυσίδες βιοδιυλιστηρίων για την αξιοποίηση υγρών αποβλήτων και την παραγωγή βιολογικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με τη χρήση μικροφυκών», με ακρωνύμιο «BlueBioChain» και κωδικό MIS 5168515/Τ12ΕΡΑ5-00077 @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
[4949]
@ ΕΚΕΤΑ / ΚΔ
29 Απρ 2022


Θεσσαλονίκη, Απρ 29 2022 - Η Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 16-05-2022 και ώρα 12:00  
 
ΑΔΑ προκήρυξης: 6ΥΣΑ469ΗΡ8-2ΝΣ

Αποστολή Δικαιολογητικών :

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://jobs.certh.gr/