Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

Η ανάπτυξη τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας ως κρίσιμος παράγοντας για τις μελλοντικές διαστημικές και επίγειες δραστηριότητες
[Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2023]


 

Κλειστό σύστημα Αναγεννώμενης Κυψέλης καυσίμου. Η ανάπτυξη του συστήματος πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΕΤΑ       

Γραφική απεικόνιση για αποστολή EL3-cargo

 

Το έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), "Development of Closed Loop Regenerative HT-PEM Fuel Cell System GR3008/T303-001EP", που χρηματοδοτήθηκε από το Technology Development Element (TDE) και το SRE-CTP (Greek Task Force Programme activity 3008), ολοκληρώθηκε το 2022 με την επιτυχή ανάπτυξη ενός κλειστού (closed loop) συστήματος Αναγεννώμενης Κυψέλης Καυσίμου - Regenerative Fuel Cell System (RFCS), και την επίδειξη των λειτουργικών  δυνατοτήτων του σε εκτεταμένες δοκιμές. Τα συστήματα RFCS είναι μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία για διαστημικές εφαρμογές, ιδιαίτερα για εκείνες που απαιτούν αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας για να επιβιώσουν σε συνθήκες έκλειψης μεγάλης διάρκειας - αρχικά η ανάπτυξη στόχευε σε μεγάλους γεωστατικούς τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους, ωστόσο, το σύστημα είναι επίσης ιδανικό για αποστολές εξερεύνησης της Σελήνης και του Άρη.

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) είχε κεντρικό ρόλο στο έργο, την σχεδίαση και κατασκευή του ολοκληρωμένου συστήματος RFCS και την εκτέλεση των δοκιμών (life-test) σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις για εφαρμογή σε γεωστατικό δορυφόρο (GEO) αλλά και για εγκαταστάσεις στην Σελήνη, λαμβάνοντας υπόψη το πραγματικό προφίλ εκλείψεων.

Με βάση αυτή την ανάπτυξη, στις 28 Σεπτεμβρίου 2022, η ESA ξεκίνησε ένα νέο έργο με την σύμπραξη των Thales Alenia Space Italia (TASI), του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και της Αυστριακής εταιρείας Peak Technology, μια συμπαγή ομάδα με ισχυρό πνεύμα καινοτομίας για την προώθηση της τεχνολογίας RFCS ως τη μελλοντική τεχνολογία αποθήκευσης και μετατροπής ενέργειας για πλανητική εξερεύνηση και όχι μόνο. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός RFCS ως τμήμα του European Large Logistic Lander (EL3) που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει μια σειρά διαφορετικών αποστολών για μεταφορά φορτίου, επιστροφή δειγμάτων ή αναζήτηση πόρων στη Σελήνη με δυνατότητα επιβίωσης κατά τη διάρκεια της σεληνιακής νύχτας.


Εδώ μπορείτε να δείτε την ανάρτηση του Ευρωπαικού Οργανισμού Διαστήματος: 

 https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/Shaping_the_Future/Surviving_the_Lunar_Night_with_a_Regenerative_Fuel_Cell_System