Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Management Of Networked IoT Wearables - Very Large Scale Demonstration of Cultural Societal Applications» - «MONICA»
[ΙΠΤΗΛ-20298] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
10 Ιουν 2019


Θέρμη, Ιούνιος 10, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

20298

Αρ. πρωτ. 20298/ 10-06-2019
 ΑΔΑ:  ΩΑ47469ΗΡ8-Κ1Τ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή
συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Σχεδίαση, ανάπτυξη, τεκμηρίωση και επικύρωση/αξιολόγηση των υποσυστημάτων του back-end συστήματος του έργου.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να αναλάβει τη σχεδίαση, ανάπτυξη, υλοποίηση, τεκμηρίωση και επικύρωση/αξιολόγηση του συστήματος υποστήριξης αποφάσεων (Decision Support System, DSS), το οποίο θα λαμβάνει και θα επεξεργάζεται πλήθος πολυδιάστατων δεδομένων, από κατανεμημένα συστήματα συνδεδεμένων συσκευών/αισθητήρων (Internet of Things- IoT), καθώς και την ενσωμάτωσή του στο συνολικό σύστημα του έργου.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 26-06-2019 και ώρα 12:00 
ΝΕΑ Προθεσμία υποβολής: 25-07-2019 και ώρα 12:00  
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2311 2571729 ή στο email: stavrop@iti.gr (κ. Γ. Σταυρόπουλος).