Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

INTERPRETER: Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των συστημάτων ισχύος και των τεχνολογιών πληροφορίας
[1 Σεπτεμβρίου 2022]Η μετάβαση προς ένα πανευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα με στόχο τις χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία, οδηγεί στην μετατροπή του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα διανεμημένο και κυρίως μεταβαλλόμενο σύστημα που βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι διαχειριστές δικτύου μεταφοράς (Transmission System Operators, TSOs) και οι διαχειριστές δικτύου διανομής (Distribution System Operators, DSOs) καλούνται να επιλύσουν νέα ζητήματα που προκύπτουν σχετικά με τις  λειτουργίες του δικτύου. Τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία για τη διαχείριση δικτύου σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον έχουν συχνά υπολειτουργήσει για διάφορους λόγους (π.χ. μη διαθεσιμότητα μοντέλων δικτύου, περιορισμοί διαχείρισης δεδομένων, χρήση συμβατικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη αλγορίθμων κ.λπ.).

Το INTERPRETER ξεπερνάει τους περιορισμούς των υφιστάμενων εργαλείων μέσα από ένα σύνολο 10 εργαλείων λογισμικού για βέλτιστο σχεδιασμό, λειτουργία και συντήρηση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας – με ιδιαίτερη έμφαση στο δίκτυο διανομής – που προσφέρονται σε χειριστές δικτύου μέσω μιας διαλειτουργικής πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα. Αυτά τα εργαλεία υποστηρίζουν τους TSOs και τους DSOs στην ομαλή μετάβαση από μια παραδοσιακή προσέγγιση διαχείρισης δικτύου σε μια προσέγγιση ενεργητικής διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη την ταχεία ανάπτυξη κατανεμημένων ενεργειακών πόρων (ανανεώσιμες πηγές και μέσα αποθήκευσης ενέργειας) καθώς και το αυξανόμενο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.

Το INTERPRETER ήταν μια σημαντική ευκαιρία για το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ, CPERI) και το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ, ITI), που συμμετείχαν σε αυτό να διευρύνουν τις γνώσεις τους και το χαρτοφυλάκιό τους στο πεδίο των συστημάτων ισχύος και των έξυπνων δικτύων διανομής ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του έργου, το ΙΔΕΠ διεξήγαγε έρευνα και δημιούργησε καινοτόμους αλγορίθμους Ασύμμετρης Ροής Ισχύος (Unbalanced Power Flow) και Εκτίμησης Κατάστασης (Unbalanced State Estimation) ενώ το ΙΠΤΗΛ ανέπτυξε τους αλγορίθμους αυτούς σε γλώσσα Python. Σημαντική συνεισφορά είχε επιπλέον το ΙΠΤΗΛ στην ανάπτυξη δύο κύριων εργαλείων της πλατφόρμας που σχετίζονται με την ανίχνευση Μη-τεχνικών Απωλειών και Προγνωστικής Συντήρησης. Την ίδια στιγμή, το ΙΔΕΠ ήταν υπεύθυνο για την δημιουργία του εργαλείου Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (Life Cycle Analysis, LCA) και Ανάλυσης Κόστους Ζωής (Life Cycle Cost, LCC). ενώ, όρισε τους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης (Key Performance Indicators, KPIs) και δημιούργησε το εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας.

Ο στόχος του ΕΚΕΤΑ είναι η ενίσχυση των ήδη καθιερωμένων εργαλείων διαχείρισης δικτύου με καινοτόμες τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων μεθόδων μηχανικής μάθησης και βελτιστοποίησης, με αποτέλεσμα την γεφύρωση του κενού μεταξύ των συστημάτων ισχύος και των τεχνολογιών πληροφορίας, το οποίο και κατάφερε επιτυχώς με την σημαντική συνεισφορά του στο έργο και με την ανάπτυξη των παραπάνω εργαλείων.

Μετά από τρία χρόνια επιτυχούς έρευνας και ανάπτυξης, το INTERPRETER φτάνει στο τέλος του,  στο Final Event που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες, στο Thon Hotel EU (75, Rue de la Loi, 1040 Brussels) από την Euroquality. Στο συνέδριο αυτό θα παρουσιαστούν όλα τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου καθώς και η χρησιμότητά τους στην αύξηση της αποδοτικότητας των δικτύων διανομής.

Η παρακολούθηση του Final Event (μόνο διά ζώσης) είναι δωρεάν και απαιτείται μόνο η εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.eventbrite.fr/e/billets-interpreter-project-final-conference-356214135067