Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ΟDYSSEUS: Coal-to-liquids supply chain integration in view of operational, economic and environmental risk assessments under unfavourable geological settings»
[847Ε - 471] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
07 Ιουν 2019


Αθήνα, Ιούνιος 07, 2019 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

847Ε

Αρ. πρωτ.

471/07-06-2019

ΑΔΑ: Ω6ΦΩ469ΗΡ8-Η64
Ειδικότητα: Γεωλόγος
Αντικείμενο  Θέσης: Αξιολόγηση υδρογεωλογικών παραμέτρων των επιλεγμένων λιγνιτωρυχείων καθώς και αξιολόγηση της επίδρασης στο περιβάλλον από την εφαρμογή της μεθόδου μετατροπής του λιγνίτη σε ρευστό.
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο.
Οι εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας "WP4: Geological assessment, mine development and ecological restoration" και "WP6: Assessment of environmental hazards and risk management".
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, Αιγιαλείας 52, 15125 Μαρούσι Αττικής.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 24-06-2019 και ώρα 10:30
ΝΕΑ Προθεσμία υποβολής: 23-07-2019 και ώρα 10:30
 


Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
Αιγιαλείας 52
15125, Μαρούσι Αττικής

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 211 1069533 ή στο email: diafa@certh.gr (κα. Α. Διάφα).