Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αξιοποίηση φρούτων δεύτερης διαλογής για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», με ακρωνύμιο «FruitValue» και κωδικό MIS 5179228/ ΚΜΡ6-0140563
[005279]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
08 Δεκ 2023


Θεσσαλονίκη, Δεκ 08 2023 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 19-12-2023 και ώρα 10:00  
 
ΑΔΑ προκήρυξης: 92ΧΡ469ΗΡ8-5Μ7

Αποστολή Δικαιολογητικών :

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://jobs.certh.gr/