Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «OPEN INNOVATION TEST BED FOR ELECTROCHEMICAL ENERGY STORAGE MATERIALS» - «TEESMAT»
[865Ε - 616] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
5 Αυγ 2019


Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 05, 2019 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

865Ε

Αρ. πρωτ.

616/05-08-2019

ΑΔΑ: ΨΞΚΜ469ΗΡ8-ΠΒΦ
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Αντικείμενο  Θέσης:

Αναβάθμιση συστήματος τομογράφου ακτίνων Χ για την αξιολόγηση μπαταριών

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την αναβάθμιση του υπάρχοντοςσυστήματος τομογραφίας ακτίνων Χ για την αξιολόγηση μπαταριών, τόσο σε εξοπλισμό όσοκαι σε ανάπτυξη λογισμικού.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωσηπαραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον ΕπιστημονικάΥπεύθυνο του έργου.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 21-08-2019 και ώρα 14:00
  

 
Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης,

Πτέρυγα Α, γρ. 310β

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 498209 ή στο email: certh@certh.gr (κ. Ε. Φιλιππούση)