Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

Έναρξη εργασιών του «Eλληνοτουρκικού Κόμβου Αριστείας Τεχνολογιών Ηλιακής Ενέργειας για την προώθηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας», SolarHub
[Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023]


Ο Γιώργος Καραγιαννάκης ως επικεφαλής των Ελλήνω εταίρων και εκπρόσωπος του ΕΚΕΤΑ

 

Κατά ην εναρκτήρια συνάντηση του έργου SolarHub στις 23 Ιανουαρίου 2023 στην Κωνσταντινούπολη 


Ο εμβληματικός Κόμβος Αριστείας με τίτλο SolarHub «A Greek-Turkish Solar Energy Excellence Hub to Advance European Green Deal» («Eλληνοτουρκικός Κόμβος Αριστείας Τεχνολογιών Ηλιακής Ενέργειας για την προώθηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας»)  έχει ως στόχο την ενίσχυση των διασυνδέσεων του ελληνικού και του τουρκικού οικοσυστήματος, έχοντας ως σημείο εκκίνησης 5 ελληνικές και τουρκικές καινοτομικές τεχνολογίες στον τομέα της ηλιακής ενέργειας και την επέκτασή τους σε ένα ενιαίο, υβριδικό, διασυνοριακό και διασυνδεδεμένο κόμβο αριστείας ηλιακών τεχνολογιών με έμφαση σε εφαρμογές στη γεωργία.

Ανάμεσα σε 19 εταίρους από την Ελλάδα και την Τουρκία και 2 από την Βόρεια Ευρώπη, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA) έχει τον κρίσιμο ρόλο του επικεφαλής οργανισμού του ελληνικού οικοσυστήματος SolarHub, που αποτελείται από αντιπροσωπευτικούς εταίρους της τετραπλής έλικας και συγκεκριμένα το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑΚΜ), την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Electra Energy, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Βέροιας Venus Growers καθώς και τις εταιρείες Brite Ελλάς Α.Ε. και Sammler Β. Μιχαλόπουλος Α.Ε.Β.Ε.

Στις 23 Ιανουαρίου 2023 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας εκπρόσωποι του ΕΚΕΤΑ συμμετείχαν στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου SolarHub. Την συνάντηση άνοιξαν οι κ.κ. Derek Baker εκ μέρους του φορέα συντονιστή ODTU-GUNAM Center for Solar Energy Research and Applications, Γιώργος Καραγιαννάκης ως επικεφαλής των Ελλήνων εταίρων και εκπρόσωπος του ΕΚΕΤΑ, και Rasit Turan ως επικεφαλής των Τούρκων εταίρων.

Τονίζοντας τον εμβληματικό χαρακτήρα του έργου παραβρέθηκαν δια ζώσης οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.κ. Christopher Niehaus, Project Officer του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (European Research Executive Agency) και Stefan Weiers, Προϊστάμενος Τομέα και Γενικός Διευθυντής του Research and Innovation, Widening, ERA & Research Infrastructure Programming. Την έναρξη των εργασιών χαιρέτισαν αξιωματούχοι των 2 χωρών, μεταξύ των οποίων και η κα. Μαρία Χριστούλα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διεθνούς Επιστημονικής & Τεχνολογικής Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Καινοτομίας (ΓΓΕΚ). Στην συνέχεια της συνάντησης αναλύθηκαν οι στόχοι και συμφωνήθηκε ο αρχικός σχεδιασμός ενεργειών στο πλαίσιο των επιμέρους Πακέτων Εργασίας του έργου.

Το ΕΚΕΤΑ προσβλέπει σε μία ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των εταίρων των δύο χωρών προς την επίτευξη των στόχων του έργου SolarHub, με απώτερο σκοπό την δημιουργία μιας βιώσιμης και μακροχρόνιας συνεργατικής δομής.