Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ευφυής τηλεϊατρική πλατφόρμα για την αποκατάσταση κίνησης και ισορροπίας με χρήση Εικονικής Πραγματικότητας» - «IMPROVE» και κωδικό 5033120
[ΙΠΤΗΛ-21023] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
08 Νοε 2019


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Νοέμβριος 08, 2019 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

21023

Αρ. Πρωτ.: 21023/ 08-11-2019
ΑΔΑ:  6Τ3Ζ469ΗΡ8-9ΡΛ
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο  Έργου:

Σχεδίαση, αναλυτική μελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση των λειτουργικών μονάδων της πλατφόρμας του “IMPROVE”, που πρόκειται να υλοποιηθούν καθώς και συμμετοχή στην τεχνική διαχείριση, παρακολούθηση και στον ποιοτικό έλεγχο του έργου.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με το παραπάνω αντικείμενο στο πλαίσιο υλοποίησης των κάτωθι ενοτήτων εργασίας:

  • ΕΕ2:Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος
  • ΕΕ3:Υλοποίηση Εφαρμογής Εικονικής Πραγματικότητας και Φορέσιμου συστήματος
  • ΕΕ4:Ανάπτυξη εφαρμογής Νέφους
  • ΕΕ5:Διαλειτουργικότηκα και Αξιολόγηση του συστήματος σε πραγματικούς χρήστες

Ο υποψήφιος αναμένεται να συμμετέχει τόσο στις αναπτυξιακές - ερευνητικές εργασίες όσο και στη συγγραφή έγγραφων αναφορών, που θα χρησιμοποιηθούν στα παραδοτέα του έργου.

Διάρκεια:

07 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Παράρτημα ΕΚΕΤΑ/ ΙΠΤΗΛ στα Ιωάννινα (4ο χλμ Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών).

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 25-11-2019 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
 


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στον κ. Βότη Κωνσταντίνο, τηλ. 2311 257722 ή στο email: kvotis@iti.gr