Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESO.000022 Έργο Διαχείρισης Παρακρατήσεων Κοινοτικών Έργων»
[040990] @ ΕΚΕΤΑ / ΚΔ
07 Ιουν 2019


Θέρμη, Ιούνιος 07, 2019 - Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ), στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

040990

Αρ. πρωτ.

040990/07-06-2019

ΑΔΑ: 67Ν6469ΗΡ8-ΟΑΓ
Ειδικότητα: Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ
Αντικείμενο  Θέσης: Οργανωτική, διαχειριστική και οικονομοτεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση ερευνητικών προγραμμάτων και έργων.
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο/Η υποψήφιος/ια που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την οικονομική και διαχειριστική παρακολούθηση και οργανωτική υποστήριξη εθνικών, ευρωπαϊκών και λοιπών ερευνητικών προγραμμάτων και έργων και οικονομικών ελέγχων αυτών.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 25-06-2019 και ώρα 13:00
Προθεσμία υποβολής: 23-07-2019 και ώρα 16:30

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Κεντρική Διεύθυνση
6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης
Κτήριο Διοίκησης - 2ος Όροφος
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Υπόψη: κας. Κατσικάκη Χρυσούλας

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 498157 ή στο email: chrykat@certh.gr (κα. Κατσικάκη Χρυσούλα)