Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «eDREAM»-«enabling new Demand REsponse Advanced, Market oriented and secure technologies, solutions and business models»
[ΙΠΤΗΛ-21926] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
04 Φεβ 2020


Θέρμη, Φεβρουάριος 04, 2020 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

21926

Αρ. πρωτ. 21926/04-02-2020
ΑΔΑ: ΨΣ4Ψ469ΗΡ8-8ΝΙ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Συμμετοχή στην ανάπτυξη συστήματος βελτιστοποίησης της σχεδίασης προγραμμάτων ανταπόκρισης- ζήτησης, μέσω εναέριων εργαλείων πρόωρης ανίχνευσης της πιθανής ευελιξίας κτιρίων και περιοχών (districts), τα οποία περιλαμβάνουν ανάλυση δεδομένων από αισθητήρες LIDAR και θερμικές κάμερες και διασύνδεση αυτών με Drones/UAVs.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την αλληλεπίδραση με αισθητήρες και διεπαφές από Drones/UAVs καθώς και με τη σχεδίαση και ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας σήματος και εικόνας που σχετίζονται με την καταγραφή κτιρίων και υποδομών από εναέριες φωτογραφίες.

Διάρκεια:

04 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.