Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

2009


<b>Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού </b>του ΕΚΕΤΑ/ΙΝΑ <BR><span style="COLOR: #0767b3">[ 27 Ιουλίου 2009 ]</span>
"Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στον τομέα της παραγωγής τυπικών χοιρινών παραδοσιακών προϊόντων και Αποτύπωση των διαδικασιών που εφαρμόζονται στον πρωτογενή και μεταποιητικό τομέα"
Προθεσμία υποβολής προσφορών
04-08-2009
<b>Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού</b> @ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ<BR><span style="COLOR: #0767b3">[30 Ιουνίου 2009] </span>
"Διαμόρφωση Χώρων του B' Υπoγείου του Ινστιτούτου Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)"
Προθεσμία υποβολής προσφορών
10-07-2009
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού του ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ <BR><span style="COLOR: #0767b3">[ 27 Απριλίου 2009 ]</span>
"Διαμόρφωση Χώρων του Κόμβου στο Ισόγειο και Α' Υπόγειο του Ινστιτούτου Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)"
Προθεσμία υποβολής προσφορών
07-05-2009
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού του ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ <BR><span style="COLOR: #0767b3">[27 Απριλίου 2009] </span>
"Διαμόρφωση Χώρων του B' Υπoγείου του Ινστιτούτου Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)"
Προθεσμία υποβολής προσφορών
07-05-2009
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση για προσομοιωτή οδήγησης μοτοσικλέτας»
Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά και αντικείμενο: «Ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση για προσομοιωτή οδήγησης μοτοσικλέτας» Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανωτέρω διαγωνισμού ανέρχεται σε σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 45.000,00) Η προκήρυξη θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΤΑ (www.certh.gr) στις 20/02/2009.