Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Development of new electrode materials & understanding of degradation mechanisms on Solid Oxide Electrolysis Cells» - «SELySOs»
[545Ε - 4462] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
13 Δεκ 2017


Θέρμη, Δεκέμβριος 13, 2017 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

545Ε

ΑΔΑ: Ψ2Φ3469ΗΡ8-9Λ8
Ειδικότητα:

Μηχανικός Βιομηχανικής Πληροφορικής

Αντικείμενο  Έργου:

Διαχείριση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων καθώς και διαχείριση, ανάλυση και προσομοίωση πειραματικών δεδομένων φυσικοχημικών διεργασιών, εργαστηριακών οργάνων και διατάξεων..

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάπτυξη και την διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων με σκοπό την βέλτιστη διαχείριση, την ανάλυση και την προσομοίωση πειραματικών δεδομένων φυσικοχημικών διεργασιών, εργαστηριακών οργάνων (ανάλυσης αερίων και ηλεκτροχημικού ελέγχου διατάξεων). Τα αποτελέσματα συνδέονται με την δημιουργία βάσης δεδομένων για την προσομοίωση των αποτελεσμάτων από πειράματα μακροχρόνιων δοκιμών (life tests) και φάσματα σύνθετης αντίστασης διατάξεων ηλεκτρόλυσης τύπου στερεού οξειδίου υψηλής θερμοκρασίας και συγκεκριμένα τη μοντελοποίηση και τον προσδιορισμό των ηλεκτροχημικών χαρακτηριστικών (ωμικές αντιστάσεις, αντιστάσεις πόλωσης, κτλ) των διατάξεων.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας WP3: SOEC cathode development & operation: Ni-based & Ni-metal-free electrodes του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων D3.4 και D3.5.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 29-12-2017 και ώρα 10:00 π.μ.
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στo 2310498112 ή στο email: cperi@cperi.certh.gr (κα. Αχίλλα Θωμαΐδα).