Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Autonomous swarm of heterogeneous RObots for BORDER surveillance» — «ROBORDER»
[ΙΠΤΗΛ-20713] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
12 Σεπ 2019


Θέρμη, Σεπτέμβριος 12, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

20713

Αρ. πρωτ. 20713 / 12-09-2019
 ΑΔΑ:  ΨΘΤΕ469ΗΡ8-7ΩΕ
Ειδικότητα:

Ειδικός επιστημονικός συνεργάτης

Αντικείμενο Θέσης:

Υποστήριξη σχεδιασμού και υλοποίησης πιλοτικών δοκιμών και έλεγχος ποιότητας των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την υποστήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης των πιλοτικών δοκιμών και με τον έλεγχο ποιότητας των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού επιτήρησης συνόρων.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 30-09-2019 και ώρα 11:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2311257754 ή στο email: stefanos@iti.gr (κ. Στέφανος Βροχίδης).