Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Υποδομές Και Εφαρμογές για Προστασία και Ασφάλεια» και κωδικό 5031306
[ΙΠΤΗΛ-21359] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
09 Δεκ 2019


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Δεκέμβριος 09, 2019 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

21359
Αρ. Πρωτ.: 21359/ 09-12-2019
ΑΔΑ:  Ψ32Κ469ΗΡ8-Ω4Ζ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή Μαθηματικός ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο  Έργου:

Έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών συλλογής, επεξεργασίας και σύντηξης δεδομένων αισθητήρων για συστήματα υποστήριξης απόφασης

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών συλλογής, επεξεργασίας και σύντηξης δεδομένων αισθητήρων για συστήματα υποστήριξης απόφασης. Επίσης, ο υποψήφιος θα έχει συμμετοχή στο σχεδιασμό και την ολοκλήρωση του συστήματος, που θα βασιστεί σε αρχιτεκτονικές Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT).

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του έργου:

EE3: Έξυπνες Υποδομές και Εφαρμογές Κινητού Υπολογισμού με Επίγνωση Ιδιωτικότητας

EE4: Σημασιολογική Αναπαράσταση Πληροφορίας και Γνωσιακή Διαχείριση Δεδομένων

ΕE5: Ολοκλήρωση Πλατφόρμας και Αξιολόγηση μέσω Πιλοτικών Δοκιμών

 

Ο υποψήφιος αναμένεται να έχει συμμετοχή στα παρακάτω Παραδοτέα:

Π4.4: Αλγόριθμοι Συλλογιστικής και Συγκερασμού

Π4.5: Αρχική υλοποίηση πλαισίου κανόνων και ευφυής λήψη αποφάσεων

Π4.6: Πλαίσιο Κανόνων Και Ευφυής Λήψη Αποφάσεων

Π4.7: Αναφορά Εκτέλεσης και Διάχυσης Αποτελεσμάτων Ενότητας 4

Π5.2: Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Έργου

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 27-12-2019 και ώρα 11:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
 


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στον Ιωάννη Κομπατσιάρη, τηλ.  2311 257774 ή στο email: ikom@iti.gr