Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο του Ερευνητικού έργου με τίτλο «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ» - «PMN»
[ΙΝΕΒ 19/22 - 2919] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ
04 Απρ 2019


Θέρμη, Απρίλιος 04, 2019 - Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

ΙΝΕΒ 19-22

Αρ. Πρωτ.: 2219 / 04-04-2019
ΑΔΑ: ΩΣΤΣ469ΗΡ8-ΛΚΝ
Ειδικότητα:

Ιατρός - Αιματολόγος

Αντικείμενο  Θέσης:

Επιλογή των βιοδεικτών που ενδείκνυνται για μοριακή ανάλυση στις αιματολογικές κακοήθειες.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα: Επιλογή των βιοδεικτών που ενδείκνυνται για μοριακή ανάλυση στις αιματολογικές κακοήθειες.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Έδρα του ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 22-04-2019 και ώρα 10:00 π.μ.
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες στην κα Φωτεινή Κοπάνη, τηλ. 2310 498272 ή στο email: kopani@ certh.gr