Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Έργο υποστήριξης της έρευνας σε θέματα Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας» «ESO»
[368]@ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
19 Οκτ 2017


Βόλος, Οκτώβριος 19, 2017 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Αρ. πρωτ.:

368/19-10-2017

ΑΔΑ:  ΩΛΓΘ469ΗΡ8-37Ζ
Θέση:

Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Γεωπόνου

Αντικείμενο Έργου: 

Διαχείριση Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων στον τομέα της Βιο-οικονομίας και Άγρο-τεχνολογίας

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

• Υλοποίηση και διαχείριση υπηρεσιών καινοτομίας, διάχυσης και αξιοποίησης αποτελεσμάτων Ευρωπαϊκών έργων
• Αναλύσεις αγοράς
• Σύνταξη μελετών χρήσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας
• Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων για την εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων Ευρωπαϊκών έργων
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο ερευνητικών έργων που υλοποιεί το ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ στον τομέα της Βιο-οικονομίας και Άγρο-τεχνολογίας.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Γραφεία ΕΚΕΤΑ, Αθήνα

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 08-11-2017 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
38333, Βόλος

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2420-96740 ή στο email: ohadjidim@ireteth.certh.gr (κ. Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου)