Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση μίσθωσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Σύστημα αναγνώρισης της χωλότητας σε μονάδες εκτροφής αιγοπροβάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» και κωδικό Μ16ΣΥΝ2-00028 @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
[005216]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
11 Σεπ 2023


Θεσσαλονίκη, Σεπ 11 2023 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 22-09-2023 και ώρα 10:00  
 
ΑΔΑ προκήρυξης: ΡΒΛΜ469ΗΡ8-Μ55

Αποστολή Δικαιολογητικών :

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://jobs.certh.gr/