Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

Ανακοίνωση διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού και Διοικητικού-Βοηθητικού Προσωπικού ως μέλους του Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ


Θέρμη, Θεσσαλονίκης, Μάιος 11, 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA) με την υπ’ αριθμόν πρακτικού 368/21-02-2020 απόφασή του, αποφάσισε τη διενέργεια εκλογών, με μυστική ψηφοφορία, για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου του Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού και Διοικητικού-Βοηθητικού τακτικού Προσωπικού του ΕΚΕΤΑ και του αναπληρωτή αυτού, ως μέλους του ΔΣ του ΕΚΕΤΑ, σε εφαρμογή του άρθρου 15 του Ν.4310/2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

>> Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο