Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

FORTIKA: Προστασία Μικρομεσαίων επιχειρήσεων από κυβερνοεπιθέσειςΟι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), ακριβώς όπως και οι πολυεθνικές έχουν ευαίσθητες πληροφορίες και δεδομένα τόσο των υπαλλήλων και των πελατών τους όσο και των προϊόντων που διαθέτουν προς πώληση. Παρόλα αυτά είναι ανεπαρκείς ως προς την προστασία όλων αυτών των δεδομένων και πληροφοριών. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στο 2015, 60% των στοχευμένων επιθέσεων σημειώθηκε ενάντια σε επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους. Την ίδια στιγμή ανιχνεύθηκαν περισσότερες από 430 εκατομμύρια περιπτώσεις κακόβουλου λογισμικού, από το οποίο οι επιχειρήσεις υπέστησαν ζημία. Είναι γεγονός ότι οι απειλές και οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο συνιστούν τεράστιο ρίσκο για τις ευρωπαϊκές ΜμΕ, των οποίων η αδυναμία να αντιμετωπίσουν μόνες τους τον κίνδυνο αυξάνεται όσο μικρότερο είναι το μέγεθός τους.   Δεδομένου ότι αποτελούν κομμάτι ενός παγκοσμίου συνόλου, που εφοδιάζει άλλες εταιρίες προβάλλει ως αδήριτη ανάγκη η προστασία τους από κάθε πιθανή κυβερνοεπίθεση. Το ευρωπαϊκό έργο FORTIKA ξεκίνησε για να δώσει λύση σε αυτή την πρόκληση, καθώς στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της έκθεσης των Μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων σε κινδύνους και απειλές του κυβερνοχώρου και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών κυβερνο-ασφάλειας. Παράλληλα τις απαλλάσσει από περιττές και δαπανηρές προσπάθειες εντοπισμού, απόκτησης και εφαρμογής των ενδεδειγμένων λύσεων.

Για την υλοποίηση αυτού του σκοπού, το έργο υιοθετεί μια υβριδική προσέγγιση ασφάλειας-από-το-σχεδιασμό η οποία ενσωματώνει υλικό και λογισμικό με τις επιχειρησιακές ανάγκες και τα πρότυπα συμπεριφοράς σε ατομικό και οργανωτικό επίπεδο. H ανθεκτική συνολική λύση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που προτείνει το FORTIKA, μπορεί να εξειδικευτεί και να προσαρμοστεί στις δυναμικά μεταβαλλόμενες ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό, το έργο θα επιχειρήσει να κάνει συστηματική και εκτεταμένη χρήση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου από προϊόντα και υπηρεσίες των παροχών λύσεων ασφάλειας στην Ευρώπη.

Τέλος, η εισαγωγή στο "FORTIKA Marketplace" ενός έξυπνου οικοσυστήματος θα προσφέρει τη δυνατότητα περιορισμένων λύσεων μέσω εικονικών υπηρεσιών ασφαλείας.  Από την πλευρά τους, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε ένα εύρος υπηρεσιών και θα μπορούν να προσφέρουν πληροφορίες σχετικές με το λειτουργικό προφίλ, με αντάλλαγμα προσαρμοσμένες υπηρεσίες ασφαλείας ευθυγραμμισμένες με τις πραγματικές ανάγκες τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αγορά του FORTIKA θα λειτουργεί επιπλέον ως σημείο πρόσβασης για την πληροφόρηση σε ότι αφορά τα προφίλ κάθε ΜΜΕ. Συνολικά, το περιβάλλον κυβερνoασφάλειας FORTIKA θα αξιολογηθεί σε πέντε μείζονος τύπου ΜμΕ και θα υποστηριχθεί από 2 τοπικές συνεργασίες ΜμΕ/ΤΠΕ και 1 συμμαχία της ΕΕ.

 

Σημείωση: H εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2017 στις εγκαταστάσεις του του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Συντονιστής είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ. Στο έργο συμμετέχουν 16 εταίροι από 9 ευρωπαϊκές πόλεις και η διάρκεια του είναι 3 χρόνια.

 

Πληροφορίες επικοινωνίας:

- Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας – Διευθυντής ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ, επιστημονικός υπεύθυνος ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ στο έργο FORTIKA / Τηλ.: 2310 257777 / E-mail: dimitrios.tzovaras@iti.gr

- Αμαλία Δρόσου - Υπηρεσίες Εξωστρέφειας και Δικτύωσης ΕΚΕΤΑ / Τηλ.: 2310 498214 / E-mail: amelidr@certh.gr 

Iστότοπος FORTIKA: http://www.fortika-project.eu/fortika/