Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Mobility Environmentally-friendly, Integrated and economically Sustainable Through innovative Electromobility Recharging infrastructure and new business models» - «MEISTER»
[ΙΠΤΗΛ-19826] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
13 Μαι 2019


Θέρμη, Μάιος 13, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

19826

Αρ. πρωτ. 19826 / 13-05-2019
 ΑΔΑ:  ΩΖΞ0469ΗΡ8-ΜΦΚ
Ειδικότητα:

Ειδικός επιστημονικός συνεργάτης

Αντικείμενο Θέσης:

Προκαταρκτικές ενέργειες και ίδρυση του eMobility Expertise Centre (EeMEC).

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με το σχεδιασμό, την αντιμετώπιση των νομικών θεμάτων και την δημιουργία του eMobility Expertise Centre (EeMEC) το οποίο θα ιδρυθεί στο πλαίσιο του έργου. Το EeMEC θα είναι ένα κέντρο υποστήριξης για την e-κινητικότητα με ανοικτή συμμετοχή για ευρωπαϊκές πόλεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλους ενδιαφερόμενους. Οι συνεργάτες του έργου θα αποτελούν τα αρχικά κύρια μέλη του EeMEC αλλά σκοπός είναι το κέντρο να αποτελέσει έναν ανεξάρτητο οργανισμό που θα μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και μετά την λήξη του έργου.
Ο υποψήφιος αναμένεται να συμμετέχει τόσο στις ερευνητικές εργασίες όσο και στη συγγραφή έγγραφων αναφορών, που θα χρησιμοποιηθούν στα παραδοτέα του έργου.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 29-05-2019 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257750 ή στο email: djoannid@iti.gr (κ. Δημοσθένη Ιωαννίδη).