Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 000923
για την Ανάθεση του έργου «Κατασκευή ιστοσελίδας, συστήματος διαχείρισης περιεχομένου και υλοποίησης εφαρμογής Desktop» @ ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ
25 Νοεμβρίου 2019Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2019


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση του έργου: 


«Κατασκευή ιστοσελίδας, συστήματος διαχείρισης περιεχομένου και υλοποίησης εφαρμογής Desktop» >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 02 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00


Πληροφορίες

κ. Τεντοκάλη Ζωή
τηλ: +30 2111 069524
e-mail: ztentokal@lignite.gr