Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ENVISAGE: ENhance VIrtual learning Spaces using Applied Gaming in Education» - «ENVISAGE»
[16742]@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
11 Δεκ 2017


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Δεκέμβριος 11, 2017 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Αρ. πρωτ.:

16742 / 11-12-2017 

Κωδικός Θέσης: 16742
ΑΔΑ: 7Ζ7Χ469ΗΡ8-Σ3Σ
Ειδικότητα:

Πληροφορική

Αντικείμενο  Έργου:

Ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (backend) για ένα εργαλείο ημιαυτόματης δημιουργίας εκπαιδευτικών παιχνιδιών σε εικονικό 3-διάστατο χώρο.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να συμμετάσχει στην ανάλυση των προδιαγραφών του συστήματος, στο σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής και την υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου που θα υποστηρίζει το εργαλείο ημιαυτόματης δημιουργίας εικονικών χώρων μάθησης καθώς επίσης και στο σχεδιασμό και την εκτέλεση των εκπαιδευτικών δοκιμών. Ο υποψήφιος θα συμμετάσχει επίσης στη διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων καθώς και στην τεχνική επίβλεψη του έργου.

Διάρκεια: 09 μήνες
Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 28-12-2017 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257726 ή στο email: ikom@iti.gr (κ. Ιωάννη Κομπατσιάρη).