Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Αυθεντικότητα και ιχνηλασιμότητα υψηλής αξίας βοδινού κρέατος ελληνικής εκτροφής από την Ημαθία, αξιοποιώντας ψηφιακή τεχνολογία και γενετική ταυτοποίηση” στην ΠΚΜ», με ακρωνύμιο «AuthenBeef» και κωδικό MIS 5136512 / ΚΜΡ6-0219662 @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
[005087]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
02 Μαρ 2023


Θεσσαλονίκη, Μαρ 02 2023 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 13-03-2023 και ώρα 12:00  
 
ΑΔΑ προκήρυξης: Ρ9ΒΤ469ΗΡ8-ΓΕΞ

Αποστολή Δικαιολογητικών :

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://jobs.certh.gr/