Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑνακοινώσεις - Άλλοι Φορείς

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω των νέων έκτακτων μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, του νέου επιδημιολογικού χάρτη, των KYA Αριθμ. Δ1a/Γ.Π.οικ.69863 (ΦΕΚ 4829 Β’/2.11.2020, ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69919 (ΦΕΚ 4831 Β’/2.11.2020), ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.71342 (ΦΕΚ 4899 Β’/6.11.2020) και ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.76629 (ΦΕΚ 5255 Β’/28.11.2020) που έχουν εκδοθεί και των έκτακτων προληπτικών μέτρων που έχει αποφασίσει το Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ, ενημερώσουμε τους υποψηφίους ότι για τις Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος έκτακτου προσωπικού που είναι ήδη αναρτημένες και ενεργές και όσες αναρτηθούν εφεξής και μέχρι και 07.12.2020 θα γίνεται δεκτή υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενων δικαιολογητικών μόνο ηλεκτρονικά.

Οι αιτήσεις (υπογεγραμμένες με ψηφιακή υπογραφή ή σε .pdf) και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε αρχείο “.zip“ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://jobs.certh.gr/. Σε περίπτωση περισσοτέρων της μιας ηλεκτρονικής υποβολής από τον ίδιο υποψήφιο για την ίδια Πρόσκληση λαμβάνεται υπόψη η τελευταία ηλεκτρονική υποβολή. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι των Προσκλήσεων.