Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ψυχανθή - Legumes4Protein» και κωδικό MIS 5030744
[ΙΝΕΒ-19-66 / 3276] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ
08 Νοε 2019


Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 08, 2019 - Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο της παρούσας πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

IΝΕΒ-19-66

Αρ. πρωτ.

3276/08-11-2019

ΑΔΑ:  ΨΦ7Ζ469ΗΡ8-Κ89
Ειδικότητα: Τεχνολόγος Τροφίμων
Αντικείμενο  Θέσης:

Παραγωγή πρωτοκόλλων μοριακών δεικτών

Παραδοτέα /
Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την παραγωγή πρωτοκόλλων χρήσης μοριακών δεικτών για γρήγορο και ακριβή χαρακτηρισμό γενετικού υλικού ως προς την ποιότητα του καρπού και  την αντοχή σε βιοτικές καταπονήσεις

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων εργασίας του έργου:

ΕΕ 1: Αξιολόγηση και βελτίωση του γενετικού υλικού

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη