Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Secure and PrivatE smArt gRid» - «SPEAR»
[ΙΠΤΗΛ-21024] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
11 Νοε 2019


Θέρμη, Νοέμβριος 11, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

21024

Αρ. πρωτ. 21024/ 08-11-2019
ΑΔΑ:  Ω5ΛΔ469ΗΡ8-20Π
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Oπτικοποίηση και παρουσίαση πληροφορίας προερχόμενης από συστήματα εντοπισμού κυβερνο-επιθέσεων (Visual Based Intrusion Detection Systems) στα «έξυπνα» δίκτυα παραγωγής/διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (smart-grid). Σχεδίαση και υλοποίηση αλγορίθμων ανάλυσης και οπτικοποίησης (data analytics/visualization) της πληροφορίας που προέρχεται από αλγορίθμους εντοπισμού ανωμαλιών/κυβερνο-επιθέσεων (intrusion detection) και δεδομένα κυβερνο-ασφάλειας (cybersecurity datasets). Σχεδίαση και υλοποίηση αντίστοιχου γραφικού περιβάλλοντος (web) για την οπτικοποίηση και διαχείριση της πληροφορίας στον τελικό χρήστη.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη σχεδίαση και υλοποίηση μιας διαδικτυακής εφαρμογής (web app – full stack), τόσο στο γραφικό περιβάλλον του τελικού χρήστη (front-end) όσο και στις λειτουργίες του διακομιστή (back-end). Η παραδοτέα διαδικτυακή εφαρμογή είναι ένα υπο-σύστημα ενός συνολικού συστήματος κυβερνο-ασφάλειας για «έξυπνα» δίκτυα παραγωγής/διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (smart-grid). Ο υποψήφιος καλείται να αναπτύξει όλες τις απαραίτητες διεπαφές λογισμικού για τη συνεργασία/επικοινωνία των αντίστοιχων υπο-συστημάτων της συνολικής αρχιτεκτονικής. Τέλος, ο υποψήφιος θα συνδράμει και στη συγγραφή των αντίστοιχων παραδοτέων εγγράφων.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 27-11-2019 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο  2311 257750 ή στο email: djoannid@iti.gr (κ. Ιωαννίδη Δημοσθένη).