Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Autonomous Vehicles to Evolve to A New Urban Experience» - «AVENUE»
[ΙΠΤΗΛ-20285] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
07 Ιουν 2019


Θέρμη, Ιούνιος 07, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

20285

Αρ. πρωτ. 20285/ 07-06-2019
 ΑΔΑ:  ΩΨΕΨ469ΗΡ8-ΝΥ0
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Σχεδίαση και υλοποίηση ασφαλών καινοτόμων αυτόνομων οχημάτων (autonomous vehicles) και υπηρεσιών αστικής μεταφοράς στο πλαίσιο υποδομών έξυπνων πόλεων

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη σχεδίαση, ανάπτυξη και επικύρωση υπηρεσιών αυτόνομων οχημάτων (self-driving vehicles) για εφαρμογές μεταφοράς επιβατών και υποδομών έξυπνων πόλεων, με κύριο στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος ελέγχου και επικοινωνίας για εφαρμογές μεταφορών και διαχείρισης στόλου οχημάτων (fleet management). Ειδικότερα, αναμένεται να ασχοληθεί με την ασφάλεια των αυτόνομων οχημάτων, καθώς και των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου. Σε επόμενο στάδιο αναμένεται να ασχοληθεί με την κυβερνο-ασφάλεια (cyber-security), τη συμμετοχή στις δραστηριότητες τυποποίησης και επικοινωνίας, διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και με την προετοιμασία των πιλοτικών δοκιμών.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 24-06-2019 και ώρα 12:00
 
ΝΕΑ Προθεσμία υποβολής: 22-07-2019 και ώρα 12:00 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 2311 257722 ή στο email: kvotis@iti.gr (κ. Βότη Κωνσταντίνο).