Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Smart, Personalized and Adaptive ICT Solutions for Active, Healthy and Productive Ageing with enhanced Workability» - «AgeingatWork»
[ΙΠΤΗΛ-20086] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
23 Μαι 2019


Θέρμη, Μάιος 23, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

20086

Αρ. πρωτ. 20086/ 23-05-2019
 ΑΔΑ:  66Γ4469ΗΡ8-81Θ
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο Θέσης:

Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων λογισμικού για διεπαφές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, με στόχο την υποστήριξη της εργασιακής ζωής ατόμων που πλησιάζουν ή διανύουν την τρίτη ηλικία. 

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την τεκμηρίωση μεθόδων και συστημάτων λογισμικού για διεπαφές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality - AR), οι οποίες θα έχουν σαν στόχο την υποστήριξη ατόμων που πλησιάζουν ή διανύουν την τρίτη ηλικία, τόσο στο χώρο εργασίας τους, όσο και στην απομακρυσμένη εργασία τους. 

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 10-06-2019 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257707 ή στο email: dgiakoum@iti.gr (κ. Δ. Γιακουμή).