Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]

Ανακοίνωση - Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων των Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος έκτακτου προσωπικού


«Λόγω των έκτακτων μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 που είναι σε ισχύ, των ΠΝΠ που έχουν εκδοθεί και των έκτακτων μέτρων που έχει λάβει το ΕΚΕΤΑ σε εφαρμογή των ανωτέρω, ενημερώνουμε τους υποψηφίους ότι για τις Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος έκτακτου προσωπικού που είναι ήδη αναρτημένες και ενεργές και όσες αναρτηθούν έως και 04/05/2020, θα γίνεται δεκτή και ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενων δικαιολογητικών. Οι αιτήσεις (υπογεγραμμένες με ψηφιακή υπογραφή ή σε .pdf) και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής θα υποβάλλονται σε αρχείο “.zip“ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://jobs.certh.gr/. Σε περίπτωση περισσοτέρων της μιας ηλεκτρονικής υποβολής από τον ίδιο υποψήφιο για την ίδια Πρόσκληση λαμβάνεται υπόψη η τελευταία ηλεκτρονική υποβολή. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι των Προσκλήσεων».