Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΒιβλιοθήκη

Παρουσίαση


 

Οργάνωση Υλικού

Σήμερα είναι καταγεγραμμένοι στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης «OPAC ΙΡΙΣ», και διατίθενται περίπου 2.100 τόμοι βιβλίων και 170 τίτλοι περιοδικών. Τη συλλογή της βιβλιοθήκης συμπληρώνουν ειδικές συλλόγες όπως αυτές:
 • του οπτιακουστικού υλικού (VCR, CD-ROM, DVD-ROM), 
 • των βάσεων δεδομένων (π.χ. βιβλιογραφική βάση PARYRUS ),
 • των ηλεκτρονικών περιοδικών και
 • των διδακτορικών διατριβών.
 
Το υλικό αυτό μπορεί να το δανειστεί κάθε ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με τους κανόνες δανεισμού της Βιβλιοθήκης.
 

Για την επεξεργασία και διαχείριση του υλικού (έντυπου & ηλεκτρονικού) χρησιμοποιούνται διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα, με βάση διεθνείς πρακτικές. 

 • Περιγραφική Καταλογράφηση, οι Αγγλο-Αμερικάνικοι Κανόνες Καταλογογράφησης 2 (AACR2)    
 • Θεματική Ευρετηρίαση, οι θεματικές επικεφαλίδες - Library of Congress Subject Headings ( LCSH )
 • Ταξινόμηση και Ταξιθέτηση,   το Σύστημα Ταξινόμησης της Βιβλιοθήκης  του  Κογκρέσου - Library of Congress Classification (LC).
 • Καθιέρωση Ονομάτων  Ελλήνων Συγγραφέων,   ο  «Κατάλογος Καθιερωμένων Ονομάτων Φυσικών Προσώπων» της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας
 • Καθιέρωση Ονομάτων Ξένων Συγγραφέων,  η αντίστοιχη τυποποίηση της Βιβλιοθήκης του  Κογκρέσου « Library of Congress Name Authorities»

Χρήστες & Επισκέπτες

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για κάθε ενδιαφερόμενο.
  
Εξυπηρετεί κατά κύριο λογο:
 
 • το προσωπικό του ΕΚΕΤΑ και των Ινστιτούτων του,
 • φοιτητές και ερευνητές του ΑΠΘ,
 • ερευνητές που στο παρελθόν εργάστηκαν ή είχαν παρεμφερή σχέση στο ΕΚΕΤΑ,
 • επιχειρήσεις, κυβερνητικούς  φορείς και ιδιώτες που συνεργάζονται με αυτό,
 • χρήστες άλλων συνεργαζόμενων βιβλιοθηκών από όλη την Ελλάδα, μαθητές, κ.ά.  
 &
 • απευθύνεται και εξυπηρετεί τους πολίτες των γειτονικών δήμων, του Ν. Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της Β. Ελλάδος γενικότερα, στο σημείο που αυτό είναι δυνατό, χωρίς να αποτελεί εμπόδιο στην αποτελεσματικότητα των βασικών υποχρεώσεών της.