Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί2014

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 13
για την Προμήθεια Εξοπλισμού «Προμήθεια Εξοπλισμού - σετ παρελκομένων για συστήματα γεωργίας ακριβείας για την ασφαλή τοποθέτηση και μεταφορά των συστημάτων γεωργίας ακριβείας στον αγρό στο πλαίσιο του έργου USER-PA» @ ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ
04 Δεκ 2014


Βόλος, Δεκέμβριος 04, 2014

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και κοινοπραξίες) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας:

 

«Προμήθεια Εξοπλισμού - σετ παρελκομένων για συστήματα γεωργίας ακριβείας για την ασφαλή τοποθέτηση και μεταφορά των συστημάτων γεωργίας ακριβείας στον αγρό στο πλαίσιο του έργου USER-PA»

 

>> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  δΥΥποβολή Προσφορών έως 10 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12:30 μ.μ.

 

Πληροφορίες

κα Όλγα Χατζηδήμου

Τηλ.:
   24210-96744
Fax: 24210-96750
e-mail: ohadjidim@ireteth.certh.gr