Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συγκρότηση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑ


Θεσσαλονικη, Ιανουάριος 27, 2020 - Το Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 21 έως 27 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 38/2-3-2018), στη συνεδρίασή του αριθμ. 359/25-11-2019  ενέκρινε την εκ νέου δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του ΕΚΕΤΑ και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αιτήσεις υποψηφιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη πρόσκληση

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 28-02-2020