Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ROBORDER: autonomous swarm of heterogeneous RObots for BORDER surveillance» - «ROBORDER»
[16562]@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
09 Νοε 2017


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Νοέμβριος 09, 2017 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Αρ. πρωτ.:

16562/09-11-2017

ΑΔΑ: 6ΧΠΥ469ΗΡ8-1ΩΠ
Θέση:

Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Πληροφορικής, Επιστήμης Η/Υ, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, Μαθηματικού ή άλλης συναφούς ειδικότητας

Αντικείμενο  Έργου:

Έρευνα και ανάπτυξη εφαρμογών αναλυτικής με οπτικοποίηση (visual analytics).

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη εφαρμογών αναλυτικής με οπτικοποίηση (visual analytics) σε συστήματα πλοήγησης ρομποτικών συστημάτων.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 30-11-2017 και ώρα 14:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257754 ή στο email: stefanos@iti.gr (κ.Στέφανο Βροχίδη).