Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Καινοτόμο υποστηρικτικό σύστημα λήψης ιατρικής απόφασης για την χειρουργική αποκατάσταση του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου βασισμένο σε εξατομικευμένα νευρομυοσκελετικά μοντέλα», με ακρωνύμιο «SafeACL» και κωδικό Τ1ΕΔΚ-04234
[4461 - 449] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
15 Ιαν 2020


Θέρμη, Ιανουάριος 15, 2020 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

449

Αρ. πρωτ. 4461/15-01-2020
ΑΔΑ:  ΡΕΓ1469ΗΡ8-8Ε1
Ειδικότητα:

Επιστήμες Μηχανικού

Αντικείμενο Θέσης: Συμμετοχή στην ανάπτυξη αναλυτικών εμβιομηχανικών μοντέλων.
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο.

 

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του έργου:

 

ΕE 3: Ανάπτυξη αλγορίθμων για την τρισδιάστατη επεξεργασία και ανάλυση των ιατρικών εικόνων του γόνατος, με στόχο την εξαγωγή εξατομικευμένων μυοσκελετικών παραμέτρων που θα χρησιμοποιηθούν στην ΕΕ4 για την ανάπτυξη των ρεαλιστικών τρισδιάστατων μοντέλων του γόνατος.

 

Π3.1: Πρωτόκολο MRI για την εξαγωγή απαιτούμενων μυοσκελετικών παραμέτρων,

Π3.2: Μέθοδος/Αλγόριθμοι για την εξαγωγή  των απαιτούμενων μυοσκελετικών παραμέτρων από MRI

 

ΕΕ 4: ανάπτυξη ένος ρεαλιστικού μυοσκελετικού μοντέλου του γόνατος, που βασίζεται στην μέθοδο των ελαστικών ελατηρίων, και εξατομικεύεται για κάθε ασθενή βάση παραμέτρων που διεξάγονται από την τρισδιάστατη ανάλυση των ιατρικών εικόνων.

 

Π4.1: Μοντέλα συνδέσμων γόνατος

Π4.2: Ρεαλιστικό μυοσκελετικό μοντέλο γόνατος

Π4.3: Εξατομικευμένο μυοσκελετικό μοντέλο γόνατος

 

ΕΕ 5: ανάπτυξη του λογισμικού διαδραστικής επεξεργασίας και προσομοιώσεων του εξατομικευμένου μυοσκελετικού μοντέλου (συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων) σε ειδικά σχεδιασμένο περιβάλλον εικονικής  πραγματικότητας και τεχνικών τρισδιάστατης απεικόνισης.

 

Π5.1: Φιλικό προς τον χρήστη Λογισμικό για την προσομοίωση του πλάνου της επέμβασης Π5.3: SafeACL Πρωτότυπο

 

ΕΕ 6: Ανάπτυξη εύχρηστου γραφικού περιβάλλοντος πλοήγησης που θα επιτρέπει στον θεράπων ιατρό να εξάγει το βέλτιστο χειρουργικό σενάριο από το SafeACL σύστημα και να το εισάγει σε ένα σύστημα χειρουργικής υποβοήθησης όπου ο χειρούργος θα μπορεί να αναπαράγει το επιλεγμένο επεμβατικό σενάριο κατά τη διάρκεια του πραγματικού χειρουργείου

Π6.1: Γραφικό περιβάλλον για την χειρουργική Υποβοήθηση

Π6.2: Αξιολόγηση του SafeACL σε in-vitro συνθήκες

Π6.3: Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά/Συνέδρια

Διάρκεια:

03 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Έδρα του ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, Δημάρχου Γεωργιάδου 118, Βόλος.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 31-01-2020 και ώρα 10:30    
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
38333 ΒΟΛΟΣ

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στην κα.Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου, τηλ. 24210 96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr