Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Advanced Personalised, Multi-scale Computer Models Preventing OsteoArthritis» - «OACTIVE»
[444-4457] @ ΕΚΕΤΑ / ΙBO
15 Ιαν 2020


Θέρμη, Ιανουάριος 15, 2020 - Το IBO του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

444

Αρ. πρωτ. 4457/15-01-2020
ΑΔΑ:  ΩΙΦ7469ΗΡ8-09Β
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών

Αντικείμενο Θέσης:

Ανάπτυξη μοντέλων μηχανικής και βαθιάς μάθησης μέσω της χρήσης ετερογενών δεδομένων για την πρόβλεψη της Οστεοαρθρίτιδας

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάπτυξη μοντέλων μηχανικής και βαθιάς μάθησης μέσω της χρήσης ετερογενών δεδομένων για την πρόβλεψη της Οστεοαρθρίτιδας

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας:

WP3 - Multiscale mechanistic modelling

D3.2 - OACTIVE biomechanical simulation and analysis engines

WP6 - Hyper-modellingframework empowered by big data and deep learning

D6.4 – Computational intelligence models development  

D6.5 – Design and implementation of personalised predictive models  

D6.6 – Ontology-based framework for data standardisation

D6.7 – Mechanisms for data privacy and security

WP9 - Technology assessment and validation 

D9.3 – Evaluation of OACTIVE in big data registries) του έργου.

Διάρκεια:

03 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Γραφεία του ΕΚΕΤΑ/IBO, Δημάρχου Γεωργιάδου 118, Βόλος.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 31-01-2020 και ώρα 10:30
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΒΟ)

Δημάρχου Γεωργιάδου 118

Τ.Κ. 38333, Βόλος

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 24210-96740 ή στο email: o.hadjidimος@certh.gr (κα. Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου)