Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

2010


<B>Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού</b> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ <BR><b><span style="COLOR: #b9a141">[29 Δεκεμβρίου 2010]</span></b>
«Παροχή υπηρεσιών ειδικού επιστήμονα για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου “ENERMED - Mediterranean Renewable Energies”»
Προθεσμία υποβολής: 10-01-2011
<b>Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού </b>@ ΚΔ/ΕΚΕΤΑ <br><span style="COLOR: #0767b3">[08 Δεκ 2010]</span>
«Εγκατάσταση Συστήματος ελέγχου πρόσβασης (Access Control) στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)»
Προθεσμία υποβολής10-01-2011
Νέο αρχείο με απαντήσεις στα ερωτήματα που υποβλήθηκαν
<B>Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού </b>@ ΚΔ/ΕΚΕΤΑ <br><span style="COLOR: #0767b3">[29 Δεκ 2010]</span>
«Καταχώρηση - Δημοσίευση στον τύπο ενημερωτικών άρθρων για το έργο FIDIBE»
Προθεσμία υποβολής 11-01-2011
<B>Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού</B> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ <BR><span style="COLOR: #0767b3">[20 Δεκεμβρίου 2010]</span>
«Συλλογή και ανάλυση στοιχείων λειτουργίας λιμένων Θεσσαλονίκης και Πάτρας και διερεύνηση αναγκών των παραγωγικών συντελεστών και παρόχων μεταφορικού έργου των περιοχών επιρροής των λιμένων»
Προθεσμία υποβολής: 24-01-2011
<b>Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για τη Δράση  FIDIBE - SEE Programme </b> @ ΚΔ/ΕΚΕΤΑ <br><span style="COLOR: #0767b3">[20 Ιουλ 2010]</span>
«Σχεδιασμός και εκτύπωση έντυπου υλικού»
Προθεσμία υποβολής: 30-07-2010
<b>Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού </b> @ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ <BR><span style="COLOR: #0767b3">[08 Ιουλίου 2010]</span>
«Έρευνα για την εκτίμηση των μετακινήσεων και την επικαιροποίηση του μητρώου Προέλευσης-Προορισμού της ευρύτερης περιοχής του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης»
Προθεσμία υποβολής: 23-08-2010
<B>Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού </b>@ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ <br><span style="COLOR: #0767b3">[22 Ιουνίου 2010]</span>
"«Μελέτη ανάλυσης αναγκών χρηστών του Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας και Ελέγχου Κυκλοφορίας για τη βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος στην κεντρική περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης»
Προθεσμία υποβολής: 08-07-2010
<b>Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού </b> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΤΧΗΔ  <br><span style="COLOR: #0767b3">[31 Μαρτίου 2010]</span>
"Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σταθμού φωτοβολταϊκών πάνελ για την τροφοδοσία συσκευής ηλεκτρόλυσης παραγωγής υδρογόνου"
Προθεσμία υποβολής
20-04-2010, Τρίτη, 13:00 μμ.
<b>Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για τη Δράση  FIDIBE - SEE Programme </b> @ ΚΔ/ΕΚΕΤΑ <br><span style="COLOR: #0767b3">[12 Φεβ 2010]</span>
"Παροχή Υπηρεσιών Εστίασης για τη διοργάνωση μίας ημερίδας, επτά συναντήσεων εργασίας και μίας διήμερης συνάντησης εργασίας"
Προθεσμία υποβολής
19-02-2010
<font color="#660000"><U>ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ</U></FONT><BR> <b>Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο QUBIC</b> του ΕΚΕΤΑ / ΙΝΑ <BR><span style="COLOR: #0767b3">[05 Φεβρουαρίου 2010]</span>
"Προμήθεια αναλωσίμων για τη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων και μετρήσεων του έργου QUBIC- Animal Breeding: Quality Biodiversity Innovation"
Προθεσμία υποβολής
22-02-2010
<b>Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο QUBIC</b> του ΕΚΕΤΑ / ΙΝΑ <BR><span style="COLOR: #0767b3">[01 Φεβρουαρίου 2010]</span>
"Προμήθεια αναλωσίμων για τη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων και μετρήσεων του έργου QUBIC- Animal Breeding: Quality Biodiversity Innovation"
Προθεσμία υποβολής
15-02-2010
<b>Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο </b>του ΕΚΕΤΑ <BR><span style="COLOR: #0767b3">[20 Ιανουαρίου 2010]</span>
" Διοργάνωση ενός συνεδρίου στην Κροατία το Δεκέμβριο του 2010, στα πλαίσια του προγράμματος 'EURAXESS T.O.P.' "
Προθεσμία υποβολής01-02-2010