Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 001764
για την Ανάθεση της προμήθειας «Αντιδραστήρια για την ταχεία ανίχνευση αντιγόνου του SARS-CoV-2 με ανοσοχρωματογραφία » @ ΙΝΕΒ / ΕΚΕΤΑ
13 Ιανουαρίου 2022Θεσσαλονίκη, 13 Ιανουαρίου 2022


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας: 


«Αντιδραστήρια για την ταχεία ανίχνευση αντιγόνου του SARS-CoV-2 με ανοσοχρωματογραφία » >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 19 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13:00


Πληροφορίες

κ. Καρυπίδου Μαρία - Μαγδαληνή
τηλ:
e-mail: mmkaripidou@certh.gr