Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένης χαρτογράφησης εδαφικών παραμέτρων» με ακρωνύμιο «SIMS» και κωδικό MIS 5136506 @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
[5194]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
17 Αυγ 2023


Θεσσαλονίκη, Αυγ 17 2023 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 29-08-2023 και ώρα 10:00  
 
ΑΔΑ προκήρυξης: 6ΘΔ0469ΗΡ8-ΓΜΤ

Αποστολή Δικαιολογητικών :

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://jobs.certh.gr/