Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑνακοινώσεις - Άλλοι Φορείς

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Λόγω της παράτασης των έκτακτων μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, των KYA Αριθμ. Δ1a/Γ.Π.οικ.69863 (ΦΕΚ 4829 Β’/2.11.2020, ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69919 (ΦΕΚ 4831 Β’/2.11.2020), ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.71342 (ΦΕΚ 4899 Β’/6.11.2020), ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.76629 (ΦΕΚ 5255 Β’/28.11.2020), ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:78363/5.12.20 (ΦΕΚ 5350 Β΄/05.12.2020), ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12.12.20 (ΦΕΚ 5486 Β΄/12.12.2020), ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.2/02.01.2021 (ΦΕΚ 1 Β΄/02.01.2021), ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.1293/08.01.2021 (ΦΕΚ 30 Β΄/08.01.2021), ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.3060/15.01.2021 (ΦΕΚ 89 Β΄/16.01.2021), ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.4992/22.01.2021 (ΦΕΚ 186 Β΄/23.01.2021), ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 6877/29.01.2021 (ΦΕΚ 341 Β΄/29.01.2021), ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454 Β΄/05.02.2021), ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454 Β΄/05.02.2021), ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 9147/10.02.2021 (ΦΕΚ 534 Β΄/10.02.2021), ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 12639/26.02.2021 (ΦΕΚ 793 Β΄/27.02.2021), ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805/03.03.2021 (ΦΕΚ 843 Β΄/03.03.2021), ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453/05.03.2021 (ΦΕΚ 895 Β΄/08.03.2021), ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320/12.03.2021 (ΦΕΚ 996 Β΄/13.03.2021), ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17698/19.03.2021 (ΦΕΚ 1076 Β΄/19.03.2021), ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18877/26.03.2021 (ΦΕΚ 1194 Β΄/27.03.2021), ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20651/02.04.2021 (ΦΕΚ 1308 Β΄/03.04.2021), ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 22439/09.04.2021 (ΦΕΚ 1441 Β΄/10.04.2021), ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24489/16.04.2021 (ΦΕΚ 1558 Β΄/17.04.2021), ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380/23.04.2021 (ΦΕΚ 1682 Β΄/24.04.2021) και Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683/29.04.2021 (ΦΕΚ 1814 Β΄/29.04.2021) που έχουν εκδοθεί και των έκτακτων προληπτικών μέτρων που έχει αποφασίσει το Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ, ενημερώνουμε τους υποψηφίους ότι για τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έκτακτου προσωπικού που είναι ήδη αναρτημένες και ενεργές και όσες αναρτηθούν εφεξής και μέχρι και 10.05.2021, θα γίνεται δεκτή υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενων δικαιολογητικών μόνο ηλεκτρονικά.

Οι αιτήσεις (υπογεγραμμένες) και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε αρχείο “.zip“ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://jobs.certh.gr/. Σε περίπτωση περισσοτέρων της μιας ηλεκτρονικής υποβολής από τον ίδιο υποψήφιο για την ίδια Πρόσκληση λαμβάνεται υπόψη η τελευταία ηλεκτρονική υποβολή. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι των Προσκλήσεων.