Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CPERI-BASF COLLABORATION AGREEMENT»
[851Ε - 476] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
07 Ιουν 2019


Θέρμη, Ιούνιος 07, 2019 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

851Ε

Αρ. πρωτ.

476/07-06-2019

ΑΔΑ: ΩΨ5Σ469ΗΡ8-1ΓΨ
Ειδικότητα: Τεχνολόγος Πετρελαίου
Αντικείμενο  Θέσης: Πειραματικές διαδικασίες σε πιλοτικές μονάδες επεξεργασίας προϊόντων πετρελαίου.
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με πειραματικές διαδικασίες σε πιλοτικές μονάδες επεξεργασίας προϊόντων πετρελαίου και τον χειρισμό της πιλοτικής μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης FCC.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 24-06-2019 και ώρα 10:00
ΝΕΑ Προθεσμία υποβολής: 22-07-2019 και ώρα 10:00 


Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών πόρων (ΙΔΕΠ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στην κα. Αθηνά Μοσχοπούλου (Τηλ. 498 112 – Fax 498-130) ή στο email: amoschopoulou@cperi.certh.gr.