Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «A holistic water ecosystem for digitisation of urban water sector» - «NAIADES»
[439/4434] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
13 Νοε 2019


Θέρμη, Νοέμβριος 13, 2019 - Το ΙΒΟ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

439

Αρ. πρωτ. 4434/ 13-11-2019
 ΑΔΑ: 7ΝΨΠ469ΗΡ8-ΔΞΙ
Ειδικότητα:

Φυσικός

Αντικείμενο Θέσης:

Ανάλυση απαιτήσεων, σχεδιασμός αρχιτεκτονικής και ανάπτυξη υπολογιστικού μοντέλου πρόγνωσης καιρού βασισμένου σε μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

WP5: NAIADES Smart Framework: AI analytics and predictive services

D5.3: NAIADES Weather Forecasting Toolkit -Mid-term

WP2: SDGs and End-user Driven Requirements and Architecture

D2.6: NAIADES requirements and guidelines – Midterm

D2.8: Use Cases definition and requirements document –Mid-term

D2.10 NAIADES Architecture – Mid-term

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάπτυξη καθώς και τη διάχυση και αξιοποίηση-προτυποποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, Δημάρχου Γεωργιάδου 118, Βόλος.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 29-11-2019 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)

Δημάρχου Γεωργιάδου 118

38333 Βόλος

 

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίεςτηλεφωνικά στο 24210-96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr (κ. Όλγα-ΜαρίαΧατζηδήμου).