Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη της δενδροκομίας φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων με τη διατήρηση και οργάνωση της τράπεζας γενετικού υλικού, τη δημιουργία μητρικών φυτειών για την παραγωγή άνοσου πολλαπλασιαστικού υλικού και την αξιολόγηση, αξιοποίηση και βελτίωση τοπικών ποικιλιών - FruitTrees2Safequard» και κωδικό MIS 5030880
[ΙΝΕΒ-19-67 / 3328] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ
27 Νοε 2019


Θέρμη, Νοέμβριος 27, 2019 - Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

ΙΝΕΒ-19-67

Αρ. Πρωτ.: 3328 / 27-11-2019
ΑΔΑ:  9ΛΡΖ469ΗΡ8-ΒΙΙ
Ειδικότητα:

Γεωπόνος

Αντικείμενο  Θέσης:

Αλληλούχιση νέας γενιάς επιλεγμένων τοπικών ποικιλιών διαφορετικών ως προς την ανθεκτικότητα και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάπτυξη κατάλληλων λειτουργικών δεικτών για την υποβοήθηση προγραμμάτων γενετικής και μοριακής βελτίωσης και την πραγματοποίηση αλληλούχισης νέας γενιάς γονιδιωμάτων και μεταγραφημάτων διαφορετικών ως προς την ανθεκτικότητα και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Ο υποψήφιος θα απασχοληθεί επίσης με τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων παθογόνου ξενιστή μέσω της αλληλούχισης νέας γενιάς, τη μοριακή ανίχνευση των παθογόνων και τη γενετική παραλλακτικότητα των παθογόνων και των φυτών ξενιστών.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων εργασίας του έργου:

ΕΕ7: Ανάπτυξη μοριακών λειτουργικών δεικτών, γονιδιωματικές αναλύσεις & υποβοήθηση προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης ως προς την ανθεκτικότητα σε ασθένειες και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Διάρκεια:

6 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 13-12-2019 και ώρα 10:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01
Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες στην κα. Κοπάνη Φωτεινή, τηλ. 2310 498272 ή στο email: kopani@certh.gr