Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ευφυή και Αυτοματοποιημένα Συστήματα για τη Σχεδίαση, Προσομοίωση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων Προϊόντων και Διεργασιών – ΟΔΥΣΣΕΑΣ» και κωδικό MIS 5002462
[63/2019 - 10179] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ
05 Δεκ 2019


Θέρμη, Δεκέμβριος 05, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

63/2019

Αρ. πρωτ. 10179/05-12-2019
ΑΔΑ:  ΨΩ1Λ469ΗΡ8-ΛΗΣ
Ειδικότητα:

Θετικών επιστημών ΠΕ 

Αντικείμενο  Θέσης:

Υποστήριξη πλατφόρμας σχεδίασης αυτόνομων και ευφυών τμημάτων οχημάτων (ΠΕ4). Συμμετοχή στην αξιολόγηση της συνολικής αλυσίδας διαδικασιών στα πλαίσια της δημιουργούμενης πλατφόρμας σχεδίασης αυτόνομων τμημάτων οχημάτων και κατά την προσομοίωση της δημιουργίας τμημάτων οχημάτων που θα παραχθούν στο έργο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ».

Υποστήριξη ανάπτυξης και υλοποίησης αυτοματοποιημένων διαδικασιών παραγωγής και υλοποίησης πρωτοτύπων σχεδίασης και κατασκευής τμημάτων αυτοκινήτων με 3Δ εκτύπωση και ανακυκλώσιμη πρώτη ύλη. Συμμετοχή στη σύνταξη έκθεσης για τη μελλοντική λειτουργία και βιωσιμότητα όλων των υποδομών και εφαρμογών του έργου (ΠΕ6). Συμμετοχή στις δράσεις διάδοσης και ολοκλήρωσης του πλάνου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου (ΠΕ7).

Διάρκεια:

07 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, Παράρτημα Αθήνας, οδός Αιγιαλείας 52, 151 25 Μαρούσι-Αθήνα.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 23-12-2019 και ώρα 11:00
 
  

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
Αιγιαλείας 52- 3ος Όροφος
151 25, Μαρούσι, Αθήνα

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στην κα Βιτζηλαίου Καλλιόπη, τηλ. 211-1069599 ή στο email: pvitzilaiou@certh.gr