Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Fostering Palliative Care of Adults and Children with Cancer through Advanced Patient Reported Outcome Systems» - «MyPall»
[ΙΝΕΒ-20-02 / 3381] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ
10 Ιαν 2020


Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 10, 2019 - Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

IΝΕΒ-20-02

Αρ. πρωτ.

3381/10-01-2020

ΑΔΑ:  9ΟΩΔ469ΗΡ8-6ΓΡ
Ειδικότητα:

Διαχειριστής έργου (Project Manager)

Αντικείμενο  Θέσης:

Διοικητική και οικονομική παρακολούθηση του έργου, προετοιμασία αναφορών και εκθέσεων προόδου, υποστήριξη στην οργάνωση συναντήσεων, επικοινωνία με τους συμμετέχοντες φορείς.

Παραδοτέα /
Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τη διοικητική και οικονομική παρακολούθηση του έργου, την προετοιμασία αναφορών και εκθέσεων προόδου, την υποστήριξη στην οργάνωση συναντήσεων, την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες φορείς.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 27-01-2020 και ώρα 13:00
  

 
Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 498272 ή στο email: kopani@certh.gr (κα. Φωτεινή Κοπάνη)