Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Augmented Reality Enriched Situation awareness for Border security» - «ARESIBO»
[ΙΠΤΗΛ-21327] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
05 Δεκ 2019


Θέρμη, Δεκέμβριος 05, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

21327

Αρ. πρωτ. 21327/ 05-12-2019
ΑΔΑ:  6ΒΒΙ469ΗΡ8-Κ7Ψ
Ειδικότητα:

Πληροφορική ή Επιστήμη Η/Υ, ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Θετικές Επιστήμες ή άλλη συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Ανάπτυξη και ολοκλήρωση συστημάτων ανάλυσης πολυμεσικών δεδομένων και υποστήριξης απόφασης για την επιτήρηση συνόρων

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να διερευνήσει, να αναπτύξει και να ολοκληρώσει καινοτόμες τεχνικές ανάλυσης πολυμεσικών δεδομένων (εικόνας και βίντεο) βασισμένες σε μηχανική μάθηση για τον εντοπισμό αντικειμένων σε συστήματα επιτήρησης συνόρων.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 23-12-2019 και ώρα 11:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2311257754 ή στο email: stefanos@iti.gr (κ. Στέφανος Βροχίδης).