Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 000853
για την Ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για μετακινήσεις εσωτερικού, εστίαση και βιντεοσκόπηση της συνάντησης έργου AQUACYCLE» @ ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ
12 Σεπτεμβρίου 2019Θεσσαλονίκη, 12 Σεπτεμβρίου 2019


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση του έργου: 


«Παροχή υπηρεσιών για μετακινήσεις εσωτερικού, εστίαση και βιντεοσκόπηση της συνάντησης έργου AQUACYCLE» >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 18 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00


Πληροφορίες

κ. Καραστογιαννίδου Χρυσαυγή
τηλ: +30 2310 498182
e-mail: chkaras@cperi.certh.gr