Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Enhancing Programmability and boosting Performance Portability for Exascale Computing Systems» - «EXA2PRO
[ΙΠΤΗΛ-19833] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
14 Μαι 2019


Θέρμη, Μάιος 14, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

19833

Αρ. πρωτ. 19833 / 14-05-2019
 ΑΔΑ:  ΩΡΙΣ469ΗΡ8-ΗΟ9
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Ανάπτυξη και ολοκλήρωση εργαλείων βελτιστοποίησης κώδικα για συστήματα εξα-κλίμακας (hexa-scale) στην ενοποιημένη πλατφόρμα EXA2PRO.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να συμμετάσχει στην ανάπτυξη μιας ενοποιημένης διεπαφής και του αντίστοιχου υπολογιστικού υπόβαθρου για την ολοκλήρωση των διαφόρων εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί στo πλαίσιo του έργου EXA2PRO, με σκοπό να αντιμετωπιστούν υπολογιστικά προβλήματα που απαιτούν την επεξεργαστική ισχύ επιπέδου εξακλίμακας. Στο πλαίσιο της παραπάνω εργασίας, ο υποψήφιος θα συμμετέχει στη συγγραφή της μεθοδολογίας ολοκλήρωσης, ελέγχου και επαλήθευσης του ενοποιημένου συστήματος λογισμικού, καθώς επίσης και στις ίδιες τις διεργασίες ολοκλήρωσης, ελέγχου και επαλήθευσης της ενοποιημένης πλατφόρμας.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 30-05-2019 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257716 ή στο email: diok@iti.gr (κ. Κεχαγιά Διονύσιο).